hetbunkertje

Het Bunkertje, de gezelligste soos van Alphen aan den Rijn voor mensen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking

 


Onze privacyverklaring

Stichting De nieuwe bunker is met Het Bunkertje de stichting die zich inzet voor het houden van disco/soosavonden voor mensen met een geestelijke beperking. Het Bunkertje stelt zich ten doel de belangen van de leden van Het Bunkertje te behartigen en het voor hen mogelijk maken om in een veilige omgeving onder het genot van een hapje of drankje, te dansen, te praten, naar muziek te luisteren en deel te nemen aan feesten en optredens van derden.

 

Om onze leden en aspirant-leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij uiteraard ook bepaalde persoonsgegevens. Het Bunkertje hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat je rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Van de betalende leden houden wij de volgende gegevens bij:

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?

Wij hebben deze informatie nodig voor het verlenen van onze diensten en om onze leden en aspirant-leden op de hoogte te brengen en houden van het laatste nieuws en activiteiten van de vereniging. Daarnaast ook om de verschuldigde contributie of verschuldigde bedragen de bij ons afgenomen diensten te kunnen innen. Bij het bezoeken van onze website worden geen ip-adressen opgeslagen. Onze website (www.hetbunkertje.nl)verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Je persoonlijke informatie (ip-adres) wordt geanonimiseerd door zogeheten ‘IP-masking’ alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van websitebezoeken of de pagina’s die veel bezocht worden.

Jouw rechten

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan: als je lid wordt of aangeeft interesse te hebben in onze diensten verwerken we jouw gegevens. Daarnaast heb je nog een aantal rechten in verband met jouw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

Vragen en verzoeken

Als je vragen hebt of als je een verzoek hebt in verband met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de administratie. (Zie contactgegevens) Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen, kunnen wij vragen om je identiteit te bevestigen.

Versie 18 mei 2018